Kamis, Februari 03, 2011

Kode Pos Desa/Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas

1. Kecamatan Sosopan

1          22762  Aek Bargot
2          22762  Banua Tonga
3          22762  Binanga Tolu
4          22762  Hulim
5          22762  Huta Bara
6          22762  Huta Bargot
7          22762  Huta Baru Siundol
8          22762  Huta Baru Sosopan
9          22762  Pagaran Bira Jae
10        22762  Pagaran Bira Julu
11        22762  Sianggunan
12        22762  Sibual-Buali
13        22762  Sigala Gala
14        22762  Sihaporas
15        22762  Simaninggir Sosopan
16        22762  Simartolu
17        22762  Siundol Dolok
18        22762  Siundol Jae
19        22762  Siundol Julu
20        22762  Sosopan
21        22762  Sosopan Julu
22        22762  Ulu Aer

2. Kecamatan Ulu Barumun

1          22763  Aekharuaya
2          22763  Handang Kopo
3          22763  Matondang
4          22763  Paran Batu (Pagaran)
5          22763  Paringgonan
6          22763  Paringgonan Julu
7          22763  Pasar Ipuh
8          22763  Pintu Padang
9          22763  Sibual Buali
10        22763  Sibulus Salam
11        22763  Simanuldang Jae
12        22763  Simanuldang Julu
13        22763  Siraisan
14        22763  Tanjung
15        22763  Tapian Nauli

3. Kecamatan Barumun

1          22763  Arse Simatorkis
2          22763  Bangun Raya
3          22763  Banua Tonga
4          22763  Batang Bulu Baru
5          22763  Batang Bulu Lama
6          22763  Binabo Jae
7          22763  Binabo Julu
8          22763  Bulu Sonik
9          22763  Gunung Barani
10        22763  Gunung Intan
11        22763  Handis Julu
12        22763  Hasahatan Jae
13        22763  Hasahatan Julu
14        22763  Hutarimbaru
15        22763  Janji Lobi
16        22763  Limbong
17        22763  Mompang
18        22763  Pagaran Baringin
19        22763  Pagur Satio
20        22763  Panarian
21        22763  Pancaukan
22        22763  Pasar Sibuhuan
23        22763  Purbatua
24        22763  Saba Rimba/Riba
25        22763  Sabahotang
26        22763  Salambue (Sialam Bue)
27        22763  Sayur Mahincat/Maincat
28        22763  Sayur Matua
29        22763  Sibuhuan Jae
30        22763  Sibuhuan Julu
31        22763  Sidomulio
32        22763  Sigorbus Jae
33        22763  Sigorbus Julu
34        22763  Simaninggir
35        22763  Siolip
36        22763  Sitarolo Julu
37        22763  Tanjung Baringin Sim
38        22763  Tanjung Botung
39        22763  Tanjung Durian
40        22763  Tanjung Purba Baru (Purbatua)
41        22763  Tano Bato

4. Kecamatan Lubuk Barumun

1          22763  Aek Lancat
2          22763  Batang Bulu Jae
3          22763  Batang Bulu Tanggal
4          22763  Batang Tanggal Baru
5          22763  Bonal
6          22763  Gunung Manobot
7          22763  Huta Dolok (Latong)
8          22763  Huta Ibus
9          22763  Huta Lombang
10        22763  Huta Nopan
11        22763  Janji Lobi Lima
12        22763  Janji Matogu
13        22763  Pagaran Jae Batu
14        22763  Pagaran Jalu Jalu
15        22763  Pagaran Malaka
16        22763  Pagaran Mompang
17        22763  Pagaran Silindung
18        22763  Parsombaan
19        22763  Pasar Latong
20        22763  Sangkilon
21        22763  Siali Ali
22        22763  Sihiuk
23        22763  Surodingin
24        22763  Tangga Bosi

5. Kecamatan Sosa

1          22765  Aek Tinga
2          22765  Aer Bale
3          22765  Ampolu
4          22765  Batu Gajah
5          22765  Bonan Dolok
6          22765  Gunung Baringin
7          22765  Gunung Tua
8          22765  Handio
9          22765  Hapung
10        22765  Hapung Torop
11        22765  Harang Jae
12        22765  Harang Julu
13        22765  Horuan
14        22765  Hurung Jilok
15        22765  Huta Imbaru
16        22765  Huta Raja Lama
17        22765  Janji Raja
18        22765  Lumban Huayan
19        22765  Mananti Sosa Julu
20        22765  Mandian
21        22765  Mondang
22        22765  Parapat
23        22765  Parau Sorat
24        22765  Pasar Ujung Batu
25        22765  Pasir Jae
26        22765  Pasir Julu
27        22765  Plasma Mondang (Trans Sosa IV)
28        22765  Ramba
29        22765  Rao Rao Dolok
30        22765  Roburan
31        22765  Siborna Bunut
32        22765  Siginduang
33        22765  Simarancar
34        22765  Sisoma
35        22765  Sungai Jior
36        22765  Tanjung
37        22765  Tanjung Bale
38        22765  Tanjung Botung Sosa Jae
39        22765  Ujung Batu

6. Kecamatan Batang Lubu Sutam

1          22742  Aek Sorik
2          22742  Botung
3          22742  Gunung Intan
4          22742  Gunung Manaon
5          22742  Hatongga
6          22742  Huta Baru
7          22742  Hutanopan
8          22742  Manggis
9          22742  Muara Malinto Baru
10        22742  Muara Malinto Lama
11        22742  Muara Tige
12        22742  Pagaran Baringin/Beringin
13        22742  Pagaran Dolok Pinarik
14        22742  Pagaran Manggis
15        22742  Pagaran Tayas
16        22742  Papaso
17        22742  Pinarik
18        22742  Rombayan
19        22742  Salambue
20        22742  Siadam
21        22742  Sibodak Papaso
22        22742  Siojo
23        22742  Tamiang
24        22742  Tandalon
25        22742  Tangga Batu
26        22742  Tanjung Barani
27        22742  Tanjung Baru
28        22742  Tanjung Botung Pinarik

7. Kecamatan Hutaraja Tinggi

1          22774  Ali Aga
2          22774  Gunung Mulia
3          22774  Huta Raja Tinggi
4          22774  Lubuk Bunut
5          22774  Mananti Sosa Jae
6          22774  Margo Mulia (Pirtrans Sosa IV)
7          22774  Mulya Sari
8          22774  Pagaran Dolok Sosa Jae
9          22774  Panyabungan
10        22774  Parmainan
11        22774  Pasar Panyabungan
12        22774  Payombur (Payaombor)
13        22774  Pirtrans Sosa II
14        22774  Siabu
15        22774  Sibodak Sosa Jae
16        22774  Sido Mulyo (Pirtrans Sosa III A)
17        22774  Sigala Gala
18        22774  Sigalapung
19        22774  Simangambat
20        22774  Sosa Mulia
21        22774  Suka Dame (Pirtrans Sosa III B)
22        22774  Sungai Korang
23        22774  Tanjung Ale
24        22774  Tanjung Baringin
25        22774  Tanjung Sari (Pirtrans Sosa Ib)
26        22774  Ujung Batu I
27        22774  Ujung Batu II
28        22774  Ujung Batu III
29        22774  Ujung Batu IV
30        22774  Ujung Batu V
31        22774  Ujung Padang

8. Kecamatan Huristak

1          22742  Binanga Tolu
2          22742  Bulu Cina
3          22742  Gala Bonang
4          22742  Ganal
5          22742  Gonting Jae
6          22742  Gonting Julu
7          22742  Gunung Manaon Hr
8          22742  Gunung Matinggi
9          22742  Huristak
10        22742  Huta Pasir Ulak Tano
11        22742  Paran Tonga Hr (An)
12        22742  Pasar Huristak
13        22742  Pasir Lancat Baru
14        22742  Pasir Lancat Lama
15        22742  Pasir Pinang
16        22742  Paya Bujing
17        22742  Pulo Barian/Bariang
18        22742  Ramba
19        22742  Siala Gundi
20        22742  Sigading
21        22742  Sihoda-Hoda (Tarutung)
22        22742  Sipirok Baru
23        22742  Tanjung Baringin
24        22742  Tanjung Morang Hr
25        22742  Tobing Jae
26        22742  Tobing Julu
27        22742  Tobing Tinggi Hr

9. Kecamatan Barumun Tengah

1          22755  Aek Bonban
2          22755  Aek Buaton
3          22755  Aek Goti
4          22755  Aek Nabara Jae
5          22755  Aek Nabara Julu
6          22755  Aek Nabara Tonga
7          22755  Aek Siala
8          22755  Aek Tanduk
9          22755  Aek Tunjang
10        22755  Bahal Batu
11        22755  Bakkudu (Bangkudu)
12        22755  Balakka (Balangka)
13        22755  Bangkuang
14        22755  Bara Batu
15        22755  Batu Sundung
16        22755  Binanga
17        22755  Bire
18        22755  Gading
19        22755  Ginduang Batu
20        22755  Gulangan
21        22755  Gunung Baringin
22        22755  Gunung Malintang
23        22755  Gunung Manaon Ur
24        22755  Hadungdung Aek Rampa
25        22755  Hadungdung Pintu Padang
26        22755  Huta Bargot
27        22755  Huta Ruhom
28        22755  Janji Manahan
29        22755  Janji Maria
30        22755  Janji Matogu Ur
31        22755  Janji Raja
32        22755  Lubuk Gonting
33        22755  Manombo
34        22755  Marenu
35        22755  Padang Garugur
36        22755  Padang Garugur Jae
37        22755  Padang Garugur/Galugur Julu
38        22755  Padang Garugur/Galugur Tonga
39        22755  Padang Hasior Dolok
40        22755  Padang Hasior Lombang
41        22755  Padang Matinggi
42        22755  Pangirkiran Dolok
43        22755  Paran Dolok
44        22755  Paran Julu
45        22755  Paran Napa Dolok
46        22755  Paran Napa Jae
47        22755  Paran Tonga An
48        22755  Pasar Binanga
49        22755  Paya Bahung
50        22755  Pp Makmur
51        22755  Sayur Mahincat
52        22755  Sayur Matua
53        22755  Sibatu Loting
54        22755  Sibontar
55        22755  Siboris Bahal
56        22755  Siboris Dolok
57        22755  Siboris Lombang
58        22755  Sidokan
59        22755  Sidong-Dong
60        22755  Sihaborgoan Barum

Tidak ada komentar: